PS Care logo upravene 2021 biele

Kontakty

Kontaktovať nás môžete ktorýmkoľvek spôsobom.

PS Care
psychologicko-sociálna starostlivosť
J. Pauleho 2/210, 971 01 Prievidza
IČO: 42151856
Štatutárny zástupca a odborný dohľad: Mgr. Mária Fazekašová
Tel.: +421 910 262 905
E-mail: pscare@centrum.sk