Sociálny podnik

Prácu u nás vykonávajú sociálne odkázaní občania so zníženou pracovnou schopnosťou.