PS Care logo upravene 2021 biele

Sociálny podnik

Prácu u nás vykonávajú sociálne odkázaní občania so zníženou pracovnou schopnosťou.

V PS Care veríme v inkluzívnu spoločnosť, kde každý človek má právo na dôstojné zamestnanie a príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Preto sme sa rozhodli vytvoriť sociálny podnik, kde môžu ľudia so zníženou pracovnou schopnosťou nájsť a vykonávať prácu v oblasti psychologického poradenstva.

Happy couple with disabled man hanging around at urban city background

Sociálne odkázaní občania majú často vynikajúce schopnosti a zručnosti, ktoré môžu prispieť k našej poradni a pomáhať ďalším ľuďom v ich psychickom blahu. Ponúkame im príležitosť pracovať ako asistenti psychológov, administratívni pracovníci a v iných podporných úlohách. Sme tu, aby sme ich podporili, poskytli im školenia a prostredie, v ktorom sa môžu rozvíjať a napredovať.

Výhodou nášho sociálneho podniku je, že nielenže poskytujeme pracovné príležitosti, ale aj zabezpečujeme primerané pracovné podmienky, prispôsobené individuálnym potrebám našich zamestnancov. Zohľadňujeme ich schopnosti a obmedzenia, a snažíme sa im poskytnúť podporu a prostredie, v ktorom sa cítia pohodlne a môžu uplatniť svoje schopnosti.

Spolupráca so sociálne odkázanými občanmi prispieva k rozmanitosti nášho tímu a obohacuje našu poradňu o rôznorodé perspektívy a skúsenosti. Veríme v hodnotu každého jednotlivca a jeho prínos pre našu spoločnosť.

Lonely and sad man sitting on the ground

Ak hľadáte možnosť práce a máte obmedzenú pracovnú schopnosť, PS Care je tu pre vás. Ponúkame príležitosť pracovať v profesionálnom a podporujúcom prostredí, kde sa môžete zapojiť do dôležitej práce pomáhajúcej ľuďom dosiahnuť duševné blaho.

Vaša prítomnosť a prínos v našom sociálnom podniku nám pomáha vytvárať inkluzívne prostredie a posúvať sa smerom k spravodlivejšej spoločnosti, kde každý človek má možnosť naplniť svoj potenciál.