Digitálny svet pre každého

Na Slovensku sa zvyšuje počet ľudí, ktorí majú základné skúsenosti s používaním digitálnych technológií, rastie podiel užívateľov internetu aj intenzita jeho používania.

Napriek tomu existujú v spoločnosti výrazné rozdiely označované ako digitálna priepasť, v ktorej sa ocitajú ľudia zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia.

Cieľom pilotného grantového programu Digitálny svet pre každého je rozvíjať digitálnu gramotnosť zraniteľných skupín v riziku sociálneho vylúčenia a chudoby, uľahčiť im život v digitálnej dobe a v neposlednom rade znížiť digitálnu priepasť na Slovenku.

Zapojte sa v termíne od 7. 7. 2021 do 31. 7. 2021 do vzdelávacieho projektu Digitálny svet pre každého a získajte certifikát o absolvovaní kurzu.

Komu je vzdelávací kurz určený?

  • zraniteľným skupinám s obmedzeným prístupom k technológiám
  • osobám v riziku sociálneho vylúčenia a chudoby
  • seniorom nad 60 rokov
  • každému, kto chce rozvíjať svoju digitálnu gramotnosť

Podporuje: