PS Care logo upravene 2021 biele

Všeobecné obchodné podmienky poradne PS Care

Ďakujeme, že ste si vybrali poradňu PS Care pre vaše psychologické potreby. Predtým, než začneme s poskytovaním našich služieb, prosíme vás, aby ste si prečítali nasledujúce všeobecné obchodné podmienky:

  1. Rozsah služieb: Poradňa PS Care poskytuje psychologické poradenstvo a podporu v oblasti duševného zdravia a psychického blahobytu. Naši skúsení psychológovia pracujú s klientmi na individuálnom, partnerskom, rodinnom a skupinovom základe. Služby sa poskytujú prostredníctvom osobných konzultácií, online poradenstva alebo iných dohodnutých spôsobov.
  2. Dôvernosť: Všetky informácie a rozhovory medzi klientom a psychológom sú dôverné. Dodržiavame etické zásady a právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Vaše súkromie a dôvernosť sú pre nás dôležité a budeme sa o ne starostlivo starať.
  3. Honoráre: Honoráre za poskytované služby psychologickej poradne PS Care sa určujú individuálne a sú dohodnuté pred začatím konzultácie. Platby sa vykonávajú vopred alebo po konzultácii, podľa dohody medzi klientom a poradňou. Ak sa vyžaduje zrušenie alebo presun konzultácie, prosíme, aby ste nás o tom informovali vopred.
  4. Zodpovednosť: Poradňa PS Care sa snaží poskytnúť vysokú kvalitu služieb a starostlivosť o klientov. Napriek tomu, však nezaručujeme žiadne konkrétne výsledky alebo účinky konzultácií. Každý jednotlivec je zodpovedný za svoje vlastné rozhodnutia a činnosti vykonané na základe informácií a podpory poskytnutej v rámci poradenského procesu.
  5. Zrušenie a presun konzultácie: Ak je potrebné zrušiť alebo presunúť dohodnutú konzultáciu, prosíme, aby ste nás o tom informovali najmenej 24 hodín vopred. V prípade neodvolaného alebo neomluveného nezastavenia konzultácie si vyhradzujeme právo účtovať poplatok za zmeškanú konzultáciu.
  6. Intelektuálna vlastníctvo: Všetky materiály, dokumenty a informácie poskytované v rámci konzultácií patria do intelektuálneho vlastníctva poradne PS Care. Ich použitie a distribúcia mimo rámca poradenských služieb je možné len s písomným súhlasom poradne.
  1. Spolupráca a dodržiavanie pravidiel: Očakávame, že klienti budú spolupracovať s psychológom a dodržiavať pravidlá a etické zásady poradne PS Care. Ak sa preukáže, že klient nezodpovedá týmto požiadavkám alebo spôsobuje vážne rušenie, môže byť zrušená spolupráca.

Týmto sme vás informovali o všeobecných obchodných podmienkach poradne PS Care. Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu s vami a pomôcť vám dosiahnuť lepšie duševné zdravie a kvalitu života.

S úctou,
Poradňa PS Care