PS Care logo upravene 2021 biele

Vylúčenie zodpovednosti

Informácie uverejnené na webovej stránke poradne PS Care slúžia iba na informačné účely a poskytujú všeobecné rady a pokyny týkajúce sa duševného zdravia a psychologických tém. Snažíme sa, aby tieto informácie boli presné a aktuálne, ale nezaručujeme ich úplnosť a správnosť. Akékoľvek opatrenia, ktoré prijmete na základe informácií poskytnutých na našej webovej stránke, sú na vaše vlastné riziko.

Poradňa PS Care nezodpovedá za akékoľvek škody, stratu alebo nepríjemnosti, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia alebo spoľahnutia sa na informácie uverejnené na našej webovej stránke. Odporúčame vám, aby ste prijali informácie ako všeobecné a konzultovali konkrétne otázky a situácie so skúseným odborníkom v oblasti duševného zdravia.

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na externé webové stránky tretích strán, nad ktorými nemáme kontrolu a za ktoré nezodpovedáme. Nenesieme zodpovednosť za ich obsah alebo bezpečnosť. Pri používaní týchto odkazov konáte na vlastné riziko.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa vylúčenia zodpovednosti nás neváhajte kontaktovať. Chápeme význam správnych a spoľahlivých informácií a snažíme sa poskytnúť vám čo najlepšie služby.